Kristna i världen

KRISTNA I VÄRLDEN, DEL 2

Gudstjänst 2016-06-19 Hans Erik Bylund, församlingens föreståndare och pastor, fortsätter på serien med temat ”Kristna i världen”. Under detta tema utgår Hans Erik från Daniels bok i gamla testamentet. FacebookTwitterGoogle+email

Kristna i världen, del 1

Gudstjänst 2016-06-12 Hans Erik Bylund, församlingens föreståndare och pastor, startar en ny serie på fyra gånger med temat ”Kristna i världen”. Under detta tema kommer Hans Erik att utgå från Daniels bok i gamla testamentet. FacebookTwitterGoogle+email