Kommande aktiviteter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Morgonbön

Välkommen att starta dagen med att be! Varje onsdag samlas vi, klockan 07:30 – 08:30, (kyrkan är öppen, du är med så länge du kan och vill) och ber. Så välkomna! Onsdagar klockan 07:30.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gudstjänst mitt i veckan

Välkommen att vara med och tillbe och lovsjunga Jesus Kristus! För att Han är värd att upphöjas. Vi möts och firar gudstjänst, ber för våra kommundelar, vårt land och vår värld. Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19:00.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

BIBELSKOLA ABC

Ämnena för hösten är: 21/9 Bön 28/9 Gudstjänsten 5/10 Dopet 12/10 Relationer, gemenskap, äktenskap 19/10 Diakoni 26/10 Nattvard 2/11 Bibeln som norm 9/11 Själavård,Bikt 16/11 Vila/Sabbat 23/11 Givande,Tioende

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone