Genomförda aktiviteter

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

KONFA START

Konfa är en chans för dig att tillsammans med andra fundera på de stora frågorna i livet, meningen och målet med allt och hur du passar in i det. De frågorna vill vi ta på allvar och på ett begripligt och uppmuntrande sätt prata om och se vad kristen tro och Bibeln har att säga…

Bön

Välkommen att vara med att be – varje kväll klockan 19.00 under vecka 35 (28/8 – 3/9)