Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupper

I Botkyrka Pingstförsamling vill vi verka för en god gemenskap och nära relationer, därför har vi Gemenskapsgrupper. Det är grupper på 5 – 15 personer som möts regelbundet hemma hos varandra för att samtala om tron och livet, be, läsa Bibeln och fika. Alla är välkomna att dela en sådan gemenskap.

Är du inte med i en Gemenskapsgrupp? Vill du veta mer eller bli inbjuden till en grupp så ber vi dig skicka ett email till gemenskap@botkyrkapingst.se.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone