Caféträff

Dela detta via

Välkomna alla daglediga på caféträff!

Caféträffar onsdagar kl 13.00 ojämna veckor i Pingstkyrkans församlingsvåning
Vi dricker kaffe med fikabröd och får lyssna till intressanta gäster.

 

14 februari
”Sing along” med Ann-Christine & Esbjörn Eriksson och Leif Gustavsson.

28 februari
”Sjunger och berättar” Thomas Hallström, Pastor Södertälje Pingst

14 mars
”Andens vind idag och arvet från Lewi Petrus” Olof Djurfelt

28 mars
”Spelmannen” Christen Odén spelar för oss. Våfflor

11 april
”Mitt möte med Nils F Nygren” Bengt Winroth spelar och sjunger

25 april
”Gud ledde mig i ni det här livet” Margareta Edin om sjukhuset i Nkinga.

9 maj
Avslutningslunch på Lida.
Anmälan info@botkyrkapingst.se