BIBELSKOLA ABC

Dela detta via

Ämnena för hösten är:
21/9 Bön
28/9 Gudstjänsten
5/10 Dopet
12/10 Relationer, gemenskap, äktenskap
19/10 Diakoni
26/10 Nattvard
2/11 Bibeln som norm
9/11 Själavård,Bikt
16/11 Vila/Sabbat
23/11 Givande,Tioende