BIBELSKOLA ABC

Dela detta via

Bibelskola ABC

I höst kommer vi att ha en bibelskola tillsammans med flera andra församlingar i regionen. Undervisningen sker i respektive kyrka, med besök av pastorer från samtliga församlingar.

Bibelskolans avsikt är fördjupning och mer kunskap för dig som vill leva som en lärjunge i vår tid.

Bibelskolan består av 10 kurstillfällen med start 21 september kl 19. Kvällen består av 2 st 45 min pass med frukt/fika emellan, dvs 2 timmar. För att få vara med så behöver man anmäla sig i sin hemförsamling och betala en kursavgift på 200kr. Konceptet känner du igen från förra året, men ämnena är nya. Höstens lektioner har en mer praktisk inriktning. Vi vill arbeta med teologin i det vi gör när vi samlas som församling. Vi räknar med att sammanlagt över 200 personer ska få en bra och gemensam undervisning. Vi vill ge kunskap att använda i sitt vardagsliv som efterföljare till Jesus.

Ämnena för hösten är:
21/9 Bön
28/9 Gudstjänsten
5/10 Dopet
12/10 Relationer, gemenskap, äktenskap
19/10 Diakoni
26/10 Nattvard
2/11 Bibeln som norm
9/11 Själavård,Bikt
16/11 Vila/Sabbat
23/11 Givande,Tioende

 

Har du frågor så hör av dig till Johan Brännberg – anmälan hittar du här nedanför! Varmt välkommen att vara med under hösten!